3 februari 2020
Geplaatst door dewi

Eind 2019 presenteerden AM en Rochdale hun plannen voor Kwadijkerpark aan de gemeente. De gemeente reageerde positief. Op 22 januari jl. konden nu ook de buurtbewoners van Kwadijkerpark de plannen inzien tijdens een informatieavond bij Prinsenstichting.

  • Buurtbijeenkomst Kwadijkerpark 22 januari
  • Buurtbijeenkomst Kwadijkerpark 22 januari
  • Buurtbijeenkomst Kwadijkerpark 22 januari

 

Rien van der Poel, AM, trapt de avond af met een toelichting van de planontwikkeling rondom Kwadijkerpark. Hierin noemt hij kernwaarden die aan de ontwikkelingen in Kwadijkerpark ten grondslag liggen: solidair, open karakter en verbinding. “Mensen die in Kwadijkerpark willen wonen, moeten wel een klik hebben met de unieke omgeving” zegt van der Poel. Ook laat hij vallen dat de hoop is in het derde kwartaal van 2023 het hele gebied te hebben opgeleverd.

Hierna neemt Richard Columbijn van RRog Stedenbouw en Landschap, het woord. Hij vertelt ons over de stedenbouwkundige schets van Kwadijkerpark. De schets is gemaakt vanuit het idee dat de hoeveelheid groen in het park dermate bijzonder is, dat het zoveel mogelijk behouden moet worden. Kwadijkerpark wordt hierdoor echt een woonpark. Naast het vele groen kan ook het water niet ontbreken. Een ringvormige structuur van vijvers en een grote waterpartij in het midden zullen Kwadijkerpark voorzien van ‘blauw’. Een ander belangrijk aspect is dat het park autoluw wordt. Dit wordt bewerkstelligd door de aanleg van een ‘ringweg’ met kortlopende, doodlopende straten. Deze ringweg is met drie verbindingswegen verbonden met de omliggende gebieden.

Als laatste neemt Patriek Duisdecker, FKG Architecten, ons mee in de architectonische conceptvorming. De nadruk ligt op ‘harmonie met de natuur’. FKG heeft inspiratie opgedaan in de nabijgelegen Beemster en in Broek in Waterland. De karakteristieken die de architectuur aldaar heeft, hebben ze met een moderne twist vertaald naar Kwadijkerpark. Het liefst realiseren ze een “palet” in deze nieuwe stijl, zodat kopers zo veel mogelijk hun eigen huis kunnen vormen. Mensen kunnen kiezen uit gebruik van verschillende kleuren en materialen. Voor een optimale ervaring van het groen wordt geprobeerd om de ervaring van het binnen en buiten zijn zo veel mogelijk in elkaar over te laten lopen. De architectuur is dienend aan Kwadijkerpark.

Na de presentatie bekijkt de groep informatieborden met stedenbouwkundige en architectonische schetsen. Buurtbewoners hebben de ruimte om te reageren. Over het algemeen zijn ze enthousiast. Er wordt een aantal punten van zorg geuit omtrent de bereikbaarheid en de sociale veiligheid van het gebied. Gedurende het gesprek denken de aanwezigen in oplossingen. Om te voorkomen dat het extra verkeer sluiproutes gaat nemen door de naastgelegen wijk zou een van de aanrijwegen moeten veranderen in een weg voor langzaam rijdend verkeer. Ook wordt het idee geopperd om bijvoorbeeld een buurtsupermarkt te openen. Dit kan het gevoel van sociale veiligheid versterken, want zoals een van de aanwezigen wist te onderbouwen; ‘dit zorgt voor een grotere circulatie van lopende en fietsende mensen in de buurt.”

De avond bleek constructief. De zorgen en ideeën van de buurtbewoners helpen bij de aanscherping van de plannen. AM en Rochdale zullen de reacties meenemen in de verdere planvorming en kijken hoe deze in het plan kunnen worden ingepast. 


Bent u benieuwd naar meer gedetailleerde informatie over het plan? Zie dan deze link!Delen: