24 augustus 2020
Geplaatst door dewi

Over een tijdje verhuizen de cliënten van Prinsenstichting naar nieuwe gebouwen in het Kwadijkerpark die helemaal zijn toegerust op hun behoeften. Hoe creëer je een prettige, veilige leefplek voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen? Peter Huys en Willem van der Linden zijn gespecialiseerd in dergelijke huisvestingsprocessen. Peter en Willem vormen samen het projectteam vanuit de afdeling bouw en vastgoed van de Opbouw, waarvandaan de werkmaatschappij Prinsenstichting wordt begeleid bij huisvestingsprojecten. Samen coördineren ze het gehele bouwproces; van planvorming tot oplevering.

  • Bouwen in de zorgsector

Taken

De taakverdeling is globaal als volgt: Peter houdt de grote lijnen in de gaten. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor de planning van de bouw, de bouw zelf, de veiligheid van het bouwgebied en oplevering van de nieuwbouw. Hij houdt contact met alle betrokken partijen zoals de gemeente Purmerend, Prinsenstichting, AM, de architect en de aannemers. 

Willem doet meer de inhoudelijke kant van het huisvestingsproces en daarbij de afstemming met de aannemers. Hierbij spreekt hij ook de toekomstige gebruikers over hun wensen en behoeften. Deze vertaalt hij naar technische informatie voor de bouwers om de juiste dingen op de juiste plek te krijgen. 'Moet dan opstandje twintig centimeter zijn of vijftien? Hoe delen we de keuken zo in dat de bewoners en begeleiders er prettig en veilig kunnen koken? Waar komt de vaatwasser?' Dit soort informatie is cruciaal bij zo'n groot project. 'hoe eerder we de definitieve tekeningen van de keukenindeling maken, hoe beter de aansluitingen daarop afgestemd kunnen worden. ' 

 

Puzzel

Bouwen voor de zorg vraagt om improvisatievermogen. Soms moeten plannen tijdens de bouw nog worden aangepast en dat heeft invloed op de puzzel van geld, budget, planning en kwaliteit die Peter moet leggen. Peter: 'De zorg is op het gebied van de bouw feitelijk een niet-professionele opdrachtgever. Aan het begin kunnen ze ons niet altijd in detail vertellen waar de gebouwen aan moeten voldoen. Dat is lastig, want in de bouw wil je alles van tevoren bedenken. Als je het later aanpast wordt het òf niet wat je wilt òf het is niet weggewerkt zoals je wilt.'

Willem: 'of de planning loopt uit.' 

Peter: 'of je krijgt een kostenprobleem, omdat je de aannemers al gecontracteerd hebt.'

Gelukkig ligt hun expertise precies op dit gebied. Ze weten hoe opdrachtgevers en (vertegenwoordigers van de) gebruikers zo te begeleiden, dat dit soort problemen voorkomen wordt. De planning wordt nauwkeurig afgestemd op de bewoners. Willem: 'We werken heel zorgvuldig. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat de cliënten niet rond de feestdagen moeten verhuizen. Bovenop Sinterklaas, kerst en nieuwjaar is zo'n verandering hen te veel.' 

 Delen: