8 juli 2020
Geplaatst door admin

Kwadijkerpark staat aan de vooravond van een reeks positieve veranderingen. Het park in de Noordpunt van Purmerend, dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw is ontwikkeld als instellingsterrein voor mensen met een verstandelijke beperking, wordt heringedeeld. Hierdoor ontstaat ruimte voor nieuwe bewoners en een nieuw elán.

Kwadijkerpark staat aan de vooravond van een reeks positieve veranderingen. Het park in de Noordpunt van Purmerend, dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw is ontwikkeld als instellingsterrein voor mensen met een verstandelijke beperking, wordt heringedeeld. Hierdoor ontstaat ruimte voor nieuwe bewoners en een nieuw elán. Binnen Kwadijkerpark creëren AM en woningcorporatie Rochdale (de ontwikkelcombinatie Kwadijkerpark) in samenwerking met Prinsenstichting en Gemeente Purmerend een thuis voor mensen die zich binnen een stedelijke omgeving willen omringen met natuur. Er worden duurzame woningen ontwikkeld met een architectonische signatuur die passen in de landelijke omgeving van Kwadijk, Broek in Waterland en de Beemster. Met het oog op een duurzame toekomst dragen ze zorg voor het groen dat de woningen omringt. De aanleg van nieuwe waterpartijen maakt het park klimaatadaptief en door aanplanting van nieuw groen houden we het bodembestand gezond.

Duurzame woningen met een architectonische signatuur passend in de landelijke omgeving van Kwadijk, Broek in Waterland en de Beemster.

De afgelopen maanden is hard gewerkt om het plan te toetsen en haalbaar te maken. Omwonenden, belangstellenden, medewerkers van Gemeente Purmerend en Prinsenstichting zijn gevraagd vanuit hun perspectief op het concept te reageren. Hun inzichten zijn ter harte genomen en waar mogelijk verwerkt in het plan. Vervolgens is elk onderdeel van het ontwerp getoetst op de richtlijnen van de overheid. Er is een inventarisatie gemaakt van de kwaliteit van aanwezige flora en fauna, waarbij speciale aandacht is gegaan naar het in kaart brengen en beoordelen van de vele bomen in het gebied. Historisch bodemonderzoek heeft plaatsgevonden en de grond is door archeologen gescand op mogelijk bijzondere resten uit het verleden. De plannen voor verlegging van water- en verkeersroutes zijn doorgerekend. Tot slot is er onderzoek gedaan naar de stikstofdepositie, de impact van de bouw op de lokale akoestiek en naar externe veiligheid. De uitkomst is dat het plan voldoet aan de landelijke richtlijnen; de Ladder Duurzame Verstedelijking.

Speciale aandacht voor het in kaart brengen en beoordelen van de vele bomen.

Het gaat dus werkelijk gebeuren; Kwadijkerpark, de kleinschalige woonwijk in het groen! AM en woningcorporatie Rochdale realiseren 240 koopwoningen, waarvan 50 twee-onder-een-kapwoningen, 80 Future livingwoningen, 110 eengezinswoningen en 100 sociale huurwoningen. Bij de bouw van de woningen wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen die blijvend kwaliteit uitstralen. De woningen bestaan voornamelijk uit houten en gemetselde gevels in gedekte aardetinten. Kenmerkende ornamentiek uit de omgeving is terug te vinden in bijvoorbeeld dakoverstekken, makelaars, pilasters, hijsbalken en luiken.

Bereikbaarheid en parkeren.

De woningen in Kwadijkerpark zijn optimaal bereikbaar. De ringweg heeft twee aansluitingen, één aansluiting bij de Flevostraat en één aansluiting bij de Nieuwe Gouw. De verbinding met de aangrenzende woonbuurt, bij de Molenbuurt, wordt een langzaam verkeersverbinding. Om te voorkomen dat de geparkeerde auto te veel de openbare ruimte domineert is gekozen het parkeren te verspreiden. Bewoners van twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen parkeren minimaal één auto op het eigen erf. Bewoners van rijwoningen parkeren voor een groot deel in de zogenaamde parkeerkoffers (kleine parkeerterreinen) en langs de weg bij de woningen. De parkeerkoffers liggen zoveel mogelijk verstopt tussen de woningen. Alle geparkeerde auto’s langs de ringweg staan in kleine clusters die met hagen en beplanting landschappelijk worden ingepast.

In de volgende nieuwsbrief informeren wij u over de verschillende woningtype, hoe deze eruit komen te zien. En natuurlijk willen we dan graag uw mening horen over deze woningen en de plattegronden. Na de vakantie hoort u meer van ons.

We wensen u een hele fijne zomer toe.Delen: