14 augustus 2020
Geplaatst door dewi

Als Projectmanager Vastgoedontwikkeling bij woningcorporatie Rochdale richt Richard Loman zich op de realisatie van nieuwe sociale huurwoningen in Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Diemen en Landsmeer. 'Het is mijn taak om de behoefte aan huisvesting om te zetten in woningen' zegt Loman. Hij doet dit onder meer in Kwadijkerpark, waar 100 van de 340 woningen bestemd zijn voor sociale huur.

Rijtjeshuizen

Rochdale en AM delen het opdrachtgeverschap met betrekking tot het project in Kwadijkerpark. Dit houdt in dat beide partijen de helft investeren in het ontwerp en de bouw van de woningen. Ook delen ze de financiële risico's. Wanneer de huizen zijn opgeleverd koopt Rochdale de 100 woningen die bestemd zijn voor sociale huur op. Het voordeel van deze aanpak is dat Loman en zijn team in kunnen spelen op de behoeftes van huurders. 'Rochdale bezit veel woningen met een omvang van zeventig vierkante meter, de meeste daarvan zijn driekamerappartementen. We zien momenteel dat het waardevol is om zowel kleinere als grotere woningen aan ons bestand toe te voegen. In Kwadijkerpark hebben we kans gezien om, op beperkte schaal, rijtjeswoningen te bouwen. Het worden goede, grote, gezinswoningen van minimaal tachtig vierkante meter en vier kamers. De kleine woningen zullen ruimte bieden aan mensen die gescheiden zijn of aan stellen die willen beginnen op de woningmarkt.'

 

Mensen met sleutelfuncties in de samenleving

Met zijn werk wil Loman bijdragen aan een inclusieve samenleving. In zijn rol als bouwkundige zet hij zich in om sociaal-maatschappelijke vraagstukken te helpen oplossen. 'We geloven bij Rochdale in het creëren van diverse wijken. In een diverse wijk kunnen mensen zich aan elkaar optrekken, daarom willen we voorkomen dat er één bewonersgroep gaat domineren. We mengen verschillende sociale huishoudens. Kwetsbare mensen plaatsen we tussen weerbare gezinnen. Grote en kleine huishoudens wisselen we af. ' In lijn met deze gedachte zijn 40 woningen in Kwadijkerpark bestemd voor 'speciale doelgroepen'. Het betreft in dit geval mensen die sleutelfuncties vervullen in de samenleving: professionals voor de zorg en het onderwijs. Vanuit de gemeente en Prinsenstichting is er vraag naar deze mensen. Rochdale zorgt ervoor dat zij hun werk in Purmerend en omgeving kunnen doen.

 

Aantrekkelijke woonomgeving

'Sociale huur wil soms wat schraal afsteken bij de rest.' zegt Loman wanneer de architectuur ter sprake komt. 'Dat hebben we in Kwadijkerpark ondervangen door de huur-en koopwoningen te laten ontwerpen door hetzelfde architectenbureau. De woningen in het park sluiten in stijl op elkaar aan, niets detoneert.' Het plan is dat in Kwadijkerpark alle toekomstige bewoners in een groene omgeving komen te wonen, 'vandaar de vele balkons in het ontwerp, de tuinen'.

 

Als alles volgens plan verloopt zullen de eerste woningen in de tweede helft van 2021 gebouwd worden. Waarschijnlijk wordt een grote groep sociale huurwoningen als eerste opgeleverd. De behoefte aan deze woningen is groot en het scheelt tijd dat de woningen niet verkocht hoeven te worden. Loman vat het project enthousiast samen: 'Een park her-ontwikkelen, rijtjeswoningen plaatsen tussen het groen: we voegen een nieuw smaakje toe aan het woningaanbod!'

 Delen: