24 augustus 2020
Geplaatst door dewi

leestijd: 4 min Rien van der Poel is als Projectontwikkelaar bij gebiedsontwikkelaar AM de spin in het web bij het ontwikkelen en uitwerken van plannen. Aan de hand van marktonderzoek bepaalt hij welk type woningen er gebouwd worden. Hij maakt de keuze voor een architect en stedenbouwkundige. Als team maken ze de plannen vervolgens concreet. In Kwadijkerpark werkt hij in de Kwadijkerpark CV (samenwerking van AM en Rochdale) nauw samen met Richard Loman, Projectmanager Vastgoedontwikkeling bij woningcorporatie Rochdale. Van der Poel studeerde in 1983 af aan de HTS in Haarlem en werkt sinds 1996 voor de organisatie die we nu kennen als AM. Hij realiseerde woonwijken, kantoren, winkelcentra, een hotel. 'Never a dull moment', vat hij zijn carrière samen 'Ik vind het heel leuk werk'.

Afstemmen met iedereen

Van der Poel heeft als taak de businesscase in Kwadijkerpark haalbaar te maken. Hij zoekt naar de optimale manier om de woningen en het park tot een aangenaam geheel te vormen zonder geld te verspillen of onnodige risico's te nemen. Enerzijds gaat er veel aandacht naar het behoud van de sterke punten van het prachtige park: bomen worden beschermd, er wordt geïnvesteerd in de infrastructuur, in het verleggen van waterpartijen en wegen. Anderzijds moeten de te realiseren woningen betaalbaar blijven. Veel aandacht gaat naar het afstemmen van de plannen met de andere gebruikers van het park; Prinsenstichting, de Gemeente en omwonenden. Samen is er bijvoorbeeld besloten het groen aan de kant van de Molenbuurt intact te houden. 'Dit is een van de mooiste delen van het Kwadijkerpark, waar mensen gewoon kunnen blijven wandelen met de hond.'

 

 

Stevige grond

Uitzonderlijk aan het proces in Kwadijkerpark is dat de bouwgrond niet kaal wordt gemaakt, maar dat de woningen in het park tússen de bomen worden geplaatst. Dit vraagt om aanpassing van bouwtechnieken. Kwadijkerpark bevindt zich op veengrond. Veen heeft van zichzelf niet genoeg draagkracht om de woningen en straten te kunnen dragen. Ter versteviging moet de bodem worden voorbelast; een laag zand wordt dan toegevoegd om de bodem te stabiliseren. Hoe dit in Kwadijkerpark te doen was een groot vraagstuk. Het team onderzocht verschillende opties, even was er het plan om de bomen met wortels en al uit de grond te halen en terug te plaatsen na de versteviging. Uiteindelijk werd er gekozen voor een oplossing die tevens bijdraagt aan een goede waterhuishouding in het park: de huizen worden gebouwd op terpen. Plaatselijk wordt de grond verstevigd en de huizen komen iets hoger te liggen dan de rest van het park, zodat er ook goede privé-plekken kunnen worden gerealiseerd. 'We hebben geluk. We kunnen dit doen, omdat we maar 22 huizen per hectare bouwen. Dat is relatief weinig. In Amsterdam, ter vergelijking, zit je al gauw op 45 woningen per hectare en blijft in die dichtheid weinig park met grote bomen over.'

Van der Poel is onder de indruk van de architectuur van de te realiseren woningen. Ze zijn ontworpen voor familiemensen; voor gezinnen, maar ook voor grootouders. 'Ik zou zelf kiezen voor een Future Living woning. Wanneer de kinderen het huis uit gaan breekt er een nieuwe fase aan. Mensen zijn geneigd om dan kleiner te gaan wonen, maar ook in deze fase van je leven heb je ruimte nodig. Ik zie mensen vaak kiezen voor een appartement, maar dan lever je je tuin in. Dat vind ik jammer. Bij de Future Living huizen bevinden de keuken, woonkamer, slaapkamer, badkamer en inloopkast zich op de begane grond. Op de bovenverdieping zijn er extra kamers voor hobby's of wanneer kleinkinderen op bezoek komen. Dat zou bij mij passen.'Delen: