22 december 2020
Geplaatst door dewi

Eind september zijn wij gestart met de online enquête voor Kwadijkerpark. Wij hebben uw mening gevraagd over onder andere de inrichting van het park samen met de Prinsenstichting, het groen en de wijze van parkeren, de architectuur en het materiaalgebruik. Wij zijn heel blij met alle response die we hebben ontvangen. Inmiddels is de enquête gesloten en we delen graag de resultaten met u. De enquête is door circa 400 geïnteresseerden en omwonenden ingevuld en was ingedeeld in 2 delen: de inrichting van Kwadijkerpark en de beoogde woningen.

  • Resultaten enquête
  • Resultaten enquête
  • Resultaten enquête

De inrichting van Kwadijkerpark
Het verhaal van Kwadijkerpark en het voorlopig ontwerp van de indeling spreekt velen aan. Wonen in een bestaand en volwassen park is een echte pré. Ruim twee/derde van de respondenten vindt het positief dat gebruik kan worden gemaakt van de voorzieningen van de Prinsenstichting.
In het huidig ontwerp is daarom veel aandacht besteedt om de natuurlijke omgeving en het groen zoveel mogelijk te behouden en te laten aansluiten op de privébuitenruimten van de woningen. Het parkeren zoveel mogelijk uit het zicht, aan de randen van het park maar niet te ver bij de woningen vandaan, is als positief aandachtspunt ontvangen. Hieronder een greep uit de vele ontvangen reacties.

 

De woningen in Kwadijkerpark
Ruim 95% van de respondenten is op zoek naar een woning in Kwadijkerpark. Uit de open antwoorden van de woningzoekenden is vooral de voorkeur uitgesproken voor de levensloopbestendige woning [gelijkvloers en aanpasbaar wonen], wonen aan water, een zonnige buitenruimte, een onderhoudsarme en energiezuinige woning. Uit de open antwoorden blijkt ook dat er interesse is voor starterswoningen.
Zowel de modern/klassiek als moderne architectuur genieten de voorkeur met daarbij het gebruik van bakstenen. De lichtinval door middel van verdiepingshoge ramen/deuren, het gebruik van rustige en warme kleuren en natuurlijke materialen en de verbinding met het park zijn erg belangrijk. Het idee van een hoger gelegen terras om zo een natuurlijke afbakening te creëren sluit hier goed op aan.
Ook de voorgestelde architectuur van de huurappartementen en de niet te hoge bebouwing in Kwadijkerpark spreekt meer dan 2/3e aan.

Voor het gemak hebben wij een factsheet uitgewerkt, waarbij u in één oogopslag de belangrijkste uitkomsten van de enquête kunt bekijken.

 

Voortgang
Met de input van deze enquête zullen wij het plan optimaliseren. Hierna zal de procedure voor de wijziging van het huidige bestemmingplan starten. In februari zullen wij u nader informeren middels een online event/webinar over de stand van zaken rondom het plan/de woningen en de planning. U zal hiervoor nog een uitnodiging ontvangen.
Het is onze bedoeling om rond de zomer 2021 te starten met de verkoop van de woningen. We houden u via de nieuwsbrieven op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ontvangt u nog geen nieuwsbrief? Schrijf u dan in onder het kopje 'aanmelden'. Delen: