19 april 2021
Geplaatst door dewi

Wim Looijen is Adjunct Directeur bij AM. Hij gaf leiding over vele teams met evenzoveel projecten, waaronder dat in Kwadijkerpark. Gebouwen en woonwijken in de regio noord-west verrezen onder zijn helicopterview, nu is het tijd voor iets anders. Looijen vertrekt, maar niet voordat hij ons enthousiast heeft verteld over zijn werk als gebiedsontwikkelaar.

(B)AM
Gebiedsontwikkelaar AM is onderdeel van de Koninklijke BAM Groep; bouwer van gebouwen en huizen wereldwijd. De partijen werken zeer regelmatig samen, want hun expertise sluit op elkaar aan: BAM focust zich op het bouwproces, AM bedenkt en ontwikkelt inspirerende en duurzame leefomgevingen. De mensen van AM werken in teams, want een gebied met woonwijk ontwikkel je niet zomaar. Het proces is een puzzel van belangen en mogelijkheden: de omgeving moet klimaatbestendig en betaalbaar zijn, er moet ruimte zijn voor natuur enerzijds en voor privacy  anderzijds. De sociale cohesie is belangrijk; hoe maak je een omgeving zo, dat mensen zich er samen prettig voelen? De wijk moet in het landschap passen, de verkeersdoorstroming moet kloppen, evenals de waterhuishouding, de riolering, de aansluiting op warmtenet en elektriciteit.

Verschillende rollen
De teams van AM ontwikkelen meerdere gebieden tegelijkertijd en dus vinden er vele complexe processen gelijktijdig plaats. Looijen houdt het overzicht. Hij ondersteunt en bevraagt de teams die werken in de regio noord-west, waaronder metropool-regio Amsterdam. Looijen: 'Ik heb veel verschillende rollen. Ik zie het als mijn taak ervoor te zorgen dat mijn collega's hun werk goed kunnen doen. Ik treed op als klankbord en ik kijk kritisch mee. Ik kan diep graven in een plan, maar ik heb vooral de helicopterview. Ik bewaak de lijn over de projecten.' Looijen coacht de projectontwikkelaars en verkoopmanagers van AM. Looijen: 'Dat doe ik één op één. We gaan dan niet zozeer in op de inhoud van een project; we kijken naar de ontwikkeling van iemands competenties. We onderzoeken hoe diegene meer klantgericht kan werken bijvoorbeeld. Of we kijken naar leiderschap. Dit noem ik de zachte kant van mijn werk.'  Het werk dat Looijen doet vraagt om een flexibele geest. Het ene moment nog coacht hij die collega, het volgende weegt hij de belangen af die spelen binnen de BAM-groep. . 'Ik vertegenwoordig AM binnen de samenwerkingsverbanden. In het geval van Kwadijkerpark hebben we een bedrijf: Kwadijkerpark CV. Dat hebben we samen met Rochdale. We dragen zorg dat het bedrijf in alle opzichten goed functioneert. Daarbij zorg ik er voor dat de belangen van AM binnen dit alles behartigd worden.'  


Cultuuromslag
De eerste plannen voor een woonwijk in Kwadijkerpark stammen uit 2008. Het project was een samenwerking tussen BAM-wonen en Rochdale. AM raakte pas in 2018 betrokken. Looijen: 'BAM-wonen is gespecialiseerd in het bouwen van woningen en richt zich weinig op het ontwikkelen van een gebied. In Kwadijkerpark lagen veel mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling, dat zagen de mensen van BAM. AM is onderdeel van het BAM-concern en zijn wij ook nog eens gebiedsontwikkelaars. Het was niet meer dan logisch dat we instapten. Dit alles wil overigens niet zeggen dat BAM-wonen niet meer bij het project betrokken is. Kwadijkpark is met BAM Wonen in gesprek over de bouwopdracht voor de woningen '  

In de plannen van 2008 zou een aantal karakteristieke elementen van Kwadijkerpark zijn verwijderd om plaats te maken voor de woonwijk. De huizen hadden een andere architect en zouden een andere typologie hebben dan nu. Looijen: 'Een restant uit die periode kan je in het park zien. De twee woningen tegenover het hoofdgebouw van Prinsenstichting zijn gebouwd als voorbeeldwoningen van een plan dat er toen lag.'   

In het huidige plan wordt er park-inclusief gebouwd. De kwaliteiten van het park zullen worden benut en de oorspronkelijke sfeer blijft behouden. Het doel is een plek te maken waar de natuur de bewoners omringt. Een plek als een vakantiepark. De inspiratie voor dit idee staat achter Looijen in de kast: het boek Tussen tent en villa, van Mieke Dings. AM en Rochdale hebben dit plan uit kunnen werken, mede met inzichten die zijn opgedaan in het AM-lab. In een eigen lab doet AM marktonderzoek. Er is ruimte voor ontwerpers om met ideeën te komen die bijdragen aan het ontwikkelen van een duurzame, inclusieve en gezonde leefomgeving.      


Horizon
Na in totaal 13 jaar bij AM gewerkt te hebben gaat Looijen zijn kennis inzetten bij een jong bedrijf, dat zich enorm kan gaan ontwikkelen. Is het moeilijk om zijn werk over te dragen? Looijen: 'In de bouw hebben projecten een lange adem. Binnenkort ga ik kijken bij iets dat we 20 jaar geleden, toen ik bij de corporatie Ymere werkte, zijn begonnen. Dat is nu af. In dit vak weet je dat je misschien niet van het begin tot het eind bij een project betrokken zult zijn. Ik heb enorm veel geleerd, ik leer nog elke dag. Het zal vooral lastig zijn om af te nemen van de mensen, de teams.'
Delen: