shareFacebookTwitterLinkedInEmailWhatsapp
Veelgestelde vragen

Hoe kunnen wij helpen?

  Algemene vragen

  Is de grond erfpacht of in eigendom?

  De grond is in eigendom. Er is geen sprake van erfpacht.

  Wanneer en bij welke makelaar komen de woningen in de verkoop?

  Op dit moment zijn de makelaars nog niet bekend. Er zullen 2 makelaars voor het project worden aangesteld. Zodra deze bekend zijn zullen wij de gegevens op de website vermelden.

  Bevat Klein Geluk een algemene ruimte?

  Klein geluk kan gebruik maken van de meeste voorzieningen van de Prinsenstichting. Zoals nu bekend is, komt er geen algemene ruimte in het plan.

  Hoe wordt er rekening gehouden met de overlast van de N244?

  Er is een geluidonderzoek uitgevoerd ten aanzien van de N244, hiervoor zal tijdens de bestemmingsplan procedure een hogere waarden besluit door gemeente worden genomen. De resultaten van het geluidonderzoek worden verwerkt in maatregelen in de gevel van de woning zodat deze zullen voldoen aan de bouwbesluiteisen.

  Wat wordt er gedaan met het kleine industrieterrein aan de overkant?

  Het bedrijventerrein blijft bestaan, maar zal op termijn verkleuren naar meer woningbouw.

  De woningen

  In welke prijsklasse liggen de woningen?

  In aanloop naar de start verkoop [naar verwachting september 2021] zal er steeds meer informatie over de woningen bekend worden en zullen tevens [indicatie] prijzen kunnen worden afgegeven. De bandbreedte is nu nog heel breed tussen de 400.000 en 700.000 en geldt voor alle fasen. Voor start verkoop zijn de definitieve prijzen bekend.

  Hoeveel future living woningen worden er gebouwd?

  Er worden 28 Future Living woningen in de fase 2 en 3 van het project gerealiseerd.

  Worden de koopwoningen casco opgeleverd?

  De woningen zullen niet casco worden opgeleverd. De badkamer en toilet[ten] worden compleet afgewerkt met sanitair en tegelwerk. De keuken is op dit moment nog niet bekend. U heeft tevens de mogelijkheid om tijdens de bouw uw woning volledig woonklaar te laten opleveren met bv vloer- en wandafwerking.

  Komen de levensloop woningen tussen de ander woningen?

  De levensloopbestendige woningen zullen op diverse plaatsen in het project worden gerealiseerd. U kunt op de plankaart op de website www.kwadijkerpark.nl de ligging van deze woningen terugvinden.

  Hoeveel vierkante meter woonoppervlak zijn de future living woningen?

  Op dit moment worden de woningen nog verder uitontwikkeld. Het is de verwachting dat de woningen een ca. woonoppervlakte hebben van ca 120 m2 GBO.

  Hoe diep zijn de tuinen?

  Ten tijde van de verkoop van de woningen zal een situatietekening worden verstrekt waarop een indicatie van de lengte en breedte van de kavels kan worden afgelezen. In de koop-/aannemingsovereenkomst wordt een kaveloppervlakte verkocht. Na de oplevering van de woningen zal het Kadaster de kavels inmeten en worden definitieve maten vastgesteld.

  Hoe wordt er omgegaan met de privacy in de tuinen?

  Er wordt door middel van slimme afscherming zoals hagen en de hoger gelegen terpen gezorgd dat er goed uitzicht is vanaf het terras naar het park, maar beperkt uitzicht vanuit het park op het terras.

  Kun je de heg in de tuin vervangen door een schutting?

  Nee dat is aan de parkzijde niet toegestaan, aan de straatzijde wordt hier minder streng op gehandhaafd.

  Is er naast een vlonder ook een achtertuin?

  Een volledig (openbaar) park is uw achtertuin.

  Is het mogelijk om met twee voertuigen op eigen terrein te staan?

  Op de kavelkaart wordt aangegeven waar de parkeerplaatsen zijn geprojecteerd.

  Zijn er naast sociale huurappartementen ook sociale huur eengezinswoningen?

  Naast de sociale huurappartementen zijn er nog 11 sociale huur eengezinswoningen. Deze liggen links onder in het project nabij de 2 appartementengebouwen. U kunt op de plankaart op de website www.kwadijkerpark.nl de ligging van deze woningen terug vinden.

  Waar komen de 11 sociale eengezinswoningen van de woningbouw?

  De 11 sociale huur eengezinswoningen zullen links onderin bij de 2 appartementengebouwen in het project worden gerealiseerd. U kunt op de plankaart op de website www.kwadijkerpark.nl de ligging van deze woningen terug vinden.

  Wat zijn de huurprijzen?

  Indien u interesse heeft voor een huurwoning/appartement en aangemeld bent via de projectwebsite wordt u geïnformeerd over de ontwikkeling van de sociale huurwoningen.Rochdale zal u op de hoogte brengen van de procedure en fasering van de sociale huurwoningen. De start van de verhuur wordt verwacht nadat de bouw is gestart en de appartementengebouwen en woningen in de afrondende fase zijn. Er zullen 89 sociale huurappartementen en 11 sociale grondgebonden huurwoningen worden gerealiseerd. 40 sociale huurwoningen zijn bestemd voor speciale doelgroepen uit Purmerend. De specifieke prijzen worden in een later stadium bekend gemaakt.

  Hebben de huurwoningen een berging voor bijvoorbeeld scooter of fiets?

  De eengezinswoningen krijgen een aparte berging, de gestapelde woningen een gemeenschappelijke fietsenstalling.

  Wanneer zijn de prijzen bekend?

  In aanloop naar de start verkoop [naar verwachting september 2021] zal er steeds meer informatie over de woningen bekend worden en zullen tevens [indicatie] prijzen kunnen worden afgegeven.

  Worden de woningen aardgasvrij gebouwd?

  In geen van de woningen komt een gasaansluiting.

  Worden de woningen allemaal aangesloten op stadsverwarming?

  De woningen worden allen aangesloten op de stadsverwarming van Purmerend.

  Zijn de zonnepanelen en de warmtepomp in de koopprijs opgenomen of worden deze in een afbetaling inclusief onderhoud meegenomen?

  De woningen worden aangesloten op de stadsverwarming van Purmerend die is aangesloten op de duurzame biowarmtecentrale de Purmer in de Baanstee die in 2015 is geopend door Koning Willem Alexander.

  Eventueel benodigde Zonnepanelen zijn onderdeel van de woning.

  Inschrijving

  Wanneer kun je je inschrijven?

  In aanloop naar de start verkoop [naar verwachting september 2021] zal er steeds meer informatie over de woningen bekend worden en zal bekend worden gemaakt wanneer de uiteindelijke verkoop zal starten. Op dit moment kun je je inschrijven voor één of meerdere woningen van je voorkeur.

  Kan je je voor verschillende woningen inschrijven?

  Ja, als je bent aangemeld via de website word je van alle ontwikkelingen en van alle woningtypen op de hoogte gehouden.. Dan weet je ook precies wanneer de verkoop start. Ook bij de verkoop kun je je voor meerdere woningen van je voorkeur inschrijven.

  Hoe verloopt de toewijzing?

  In aanloop naar de start verkoop [naar verwachting september 2021] zal er steeds meer informatie bekend zijn. Op dat moment zal ook bekend zijn op welke wijze de woningen zullen worden toegewezen. Gebruikelijk vindt bij de inschrijving een financiële check plaats en worden zoveel mogelijk de 1e voorkeuren toegewezen.

  Verkeer

  Komen er laadpalen in het park voor elektrische auto’s?

  Er komen een nader te bepalen aantal elektrische laadpalen bij de openbare parkeerplaatsen.

  Planning

  Wanneer zijn er plattegronden beschikbaar?

  In aanloop naar de start verkoop [naar verwachting september 2021] zal er steeds meer informatie over de woningen bekend worden en zullen tevens de concept plattegronden worden getoond.