Kwadijkerparkers hebben een open karakter. Openstaan voor nieuwe mensen, nieuwe ontmoetingen, een nieuwe woonwijk en een nieuwe gemeenschap. Soms vraagt het wat lef om initiatief te nemen. Die prettige nieuwsgierigheid leidt vaak tot een (pro-)actieve houding. De beloning vinden de bewoners in nieuwe, onverwachte ervaringen.